Loading...

ذهنی که آزاد گشته و به ورای احساس رنج و اندوه رفته از هرگونه آزار و ضربه دیدن مصون خواهد ماند و در هیچ شرایطی هیچ ضربه‌ای نمی‌تواند بر او وارد بشود و اثر بگذارد.بر چنان هستی آزاد و فارغی نه مداهنه و تملق اثر می گذارد و نه نیش و ضربه،هیچ چیز نمی تواند بر آن ذهن اثر گذار باشد و البته این بدان معنا نیست که چنان ذهنی یک دیوار دفاعی به دور خود کشیده است،بلکه برعکس است،آن ذهن فوق العاده حساس،انعطاف ناپذیر،نرم و دریافت کننده است.در آن صورت است که شما کشف خواهید کرد که عشق چیست.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا