انگلیسی جامع مهروماه

کامل‌ترین مرجع درسنامه‌ی گرامر به همراه تست‌ها و مثال‌های حل شده‌ی فراوان در درسنامه‌ها برای تثبیت مطالب
اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه:
ناموجود

مولف برای آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در کنکور سراسری کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه را نوشته است و این در نحوه آموزش و طراحی تست ها واضح است. پوشش کامل انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم باعث شده است تا کتاب مرجع کاملی برای آمادگی کنکور به شمار برود. فصول منطبق با اصول علمی آموزش قرار گرفته اند و برای هر سال، متناسب با کتاب درسی قرار گرفته اند. در فهرست کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه تنها به آوردن شماره صفحات هر درس برای هر پایه بسنده شده است و حتی تفکیک بخش های گرامر، واژگان و درک مطلب آن درس نیز انجام نشده است. لحن کتاب روان و رسمی است.

درسنامه ی کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه در بخش گرامر بسیار روان و ساده نوشته شده است و آموزش به نحوی صورت گرفته است که قابل استفاده برای تمامی سطوح باشد. در بخش واژگان نیز، با ارائه مثال از هر واژه، هر واژه بسیار فهمیده می شود و در بخش درک مطلب نیز تکنیک های متن خوانی به طرز ساده و مفهومی نوشته شده است. با توجه به اینکه تمامی نکات آموزشی گرامری، واژگان و درک مطلب برای هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در یک کتاب جمع  شده است حجم درسنامه برای یک کتاب بسیار زیاد می باشد، اما به تناسب با سوالات طرح شده و تست هایی که در کتاب آورده شده است حجم معقول و مناسبی دارد.

درسنامه تمامی آنچه یک دانش آموز کنکوری باید برای شرکت در کنکور بداند را پوشش داده است. تمامی نکات پایه ای و اصلی کتاب درسی در بخش های گرامر و واژگان آورده شده است و نکات اضافه تری که مستقیما در متن کتاب درسی به کار نرفته اما در تمارین و سایر بخش ها وجود دارد تحت عنوان بخش 100+ آورده شده است ( مانند حذف ضمیر مفعولی در درس دوم سال دوازدهم ). در بخش درک مطلب نیز، ضروری است قبل از تست زدن با تکنیک ها و مهارت های متن خوانی دانش آموزان آشنا باشند که این نیز در کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه قرار گرفته است.

درسنامه با هدف گیری کنکور، سعی کرده است تا تمامی نکات مربوط به سوالات را پوشش دهد، که بخشی از این نکات مربوط به تمارین کتاب است و نویسنده توانسته است به خوبی این مطالب را در درسنامه مطرح کند. نکات مطرح شده در درسنامه، عموما نکات تستی هستند که در سوالات کنکور سراسری مطرح شده اند و به طور مستقیم در سوالات به کار رفته اند که نویسنده با تاکید بر این نکات، موجب پررنگ شدن آنها در ذهن دانش آموزان شده است. از آنجا که درسنامه با زبان ساده و روان نوشته شده است تمامی دانش آموزان می توانند به خوبی از آن استفاده کنند، مخصوصا در بخش گرامر و درک مطلب که نکات مطرح شده در آنها نیازمند دقت بیشتری در خواندن است.

چون هدف مولف به طور خاص کنکور و سوالات آن بوده است، نکات تشریحی و آزمون های نهایی در آن جایی ندارد و تمامی آنچه در درسنامه سه بخش اصلی وجود دارد آموزش تستی و نکات تستی سوالات کنکوری می باشد. درسنامه گرامر کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه با بخش بندی مفاهیم و دسته بندی آنها به دانش آموزان سطح پایین کمک می کند تا منسجم یاد بگیرند و مفاهیم پراکنده در ذهنشان جای نگیرد. همچنین در بخش واژگان نیز با ارائه مثال از هر واژه و نمایش واژگان مترادف، متضاد و هم خانواده به دانش آموزان با سطح پایین بسیار کمک می کند تا ارتباط میان واژگان را به خوبی درک کنند.

به طور کلی درسنامه مسیر کنکوری خود را به خوبی حفظ کرده است و در برخی نکات مطرح شده که برای درصدهای بالا و فرای آموزش های کتاب هستند ( مانند بخش 100+) مولف سعی داشته است تا دانش آموزان قوی را به سمت درصدهای بالا سوق دهد و نمی توانیم لزوما بگوییم که از مسیر خود خارج شده است. از نقاط مثبت و خوب کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه، استفاده از مثال های متعدد در متن درسنامه گرامری است. پس از آموزش هر بخش گرامر، یک یا چند تست برای مبحث طرح شده است که شبیه سوالات کنکوری هستند و به دانش آموز کمک می کند تا بداند این نکاتی که طرح شد در چه سوالاتی و به چه شکل استفاده می شود. روند سوالات و تست های کتاب، کنکوری است و نکات آموزش داده شده در درسنامه نیز به خوبی پاسخگویی به این سوالات را پوشش می دهد.

درکتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه، تست های دو بخش گرامر و واژگان که به طور مساوی برای هر درس 100 عدد درنظر گرفته شده است کمی از حد متعارف بیشتر است، اما چون این تست ها در سه سطح دسته بندی شده اند، برای مرور و رسیدن به تسلط خوب و کافی می باشند. یکی دیگر از نکات مثبت کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه، ترتیب قرارگیری تست ها به لحاظ آموزشی و چینش ساده به دشوار تست ها در تمامی بخش های کتاب می باشد. همچنین متون و تست های Reading و Cloze هر درس، شامل نکات گرامری و واژگان یاد گرفته شده در همان درس می باشد که نقطه تمایز بزرگی میان این کتاب و سایر کتاب ها می باشد. چنین روندی در یادگیری عمیق درس به شدت به دانش آموزان کمک می کند.

در بخش تست های گرامری و در سطح اول تست های آن یعنی تست های آموزشی، تست ها به شکل میکروطبقه بندی آورده شده اند، اما سایر بخش ها اینگونه نیست. تست ها انواع مختلف تیپ های سوالات را پوشش می دهند، از سوالات گرامری ساختار مناسب و سوالات چند جای خالی، تا سوالات واژگانی مفهومی و تست های مفهومی درک مطلب و بهترین عنوان. تنوع تیپ های تست ها به خوبی انجام شده است. تست های کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه براساس تست های کنکور سراسری تالیف شده اند و نویسنده با مدنظر قرار دادن روند طراحان کنکور تست ها را تالیف کرده است. همچنین خود تست های کنکور سراسری نیز در انتهای کتاب به طور مستقیم در قالب آزمون آورده شده است.

از معدود نقاط منفی کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مهروماه، کمبود تست های با ایده های نو در خلال تست ها می باشد. در جایی که بخش تسلط تست ها، شامل تست های با سطح بالا و برای درصد  100 کنکور طراحی شده است، قابلیت این نیز وجود داشت که نویسنده بر اساس تجربه خود، تست هایی با ایده های جدید نیز مطرح کند. تست ها در دو بخش آموزش و تثبیت، تماما در سطح و مسیر کنکور سراسری طرح شده اند و تست های درک مطلب نیز با استفاده از متون مناسب، به خوبی سطح کنکور را حفظ کرده اند. دانش آموزان با هر سطحی که دارند، پس از مطالعه درسنامه و زدن تست های آموزشی و تثبیت، می توانند تا حد خوبی به آشنایی کاملی از درس برسند و تست ها مناسب تمامی دانش آموزان طرح شده است. تست های بخش تسلط اما با رویکرد رسیدن به درصدهای بالا، بیشتر دانش آموزان با سطح بالا را مخاطب قرار داده است.

از دیگر نقاط قوت کتاب بخش پاسخ های تشریحی آن می باشد که توضیح کامل و شفافی برای درک پاسخ درست داده شده است. همچنین برای برخی تست ها، نکته مخصوص به آن تست به صورت توضیحی نیز آورده شده است (مانند تست 2026 ). توضیحات تشریحی برای هر چهار گزینه در بیشتر سوالات ارائه شده است که به تفکیک علت رد شدن گزینه و علت درستی گزینه صحیح شرح داده است.

پنج کتاب در یک کتاب (تست پایه دهم؛ تست پایه یازدهم؛ تست پایه دوازدهم؛ تست کلوز و ریدینگ؛ آزمون‌های درس به درس و جامع)
کامل‌ترین مرجع درسنامه‌ی گرامر به همراه تست‌ها و مثال‌های حل شده‌ی فراوان در درسنامه‌ها برای تثبیت مطالب
بیش از ۱۱۰۰ تست تالیفی گرامر سطح‌بندی شده از ساده به دشوار به همراه تحلیل هر ۴ گزینه
کامل‌ترین مرجع ِلغت برای هر درس بر اساس جلسات مطالعاتی به همراه مترادف‌ها؛ متضادها؛ هم نشین‌ها؛ اصطلاحات و ....
بیش از ۱۵۰۰ تست تالیفی لغت سطح‌بندی شده از ساده به دشوار به همراه پاسخ‌نامه‌های نکته دار
بیش از ۱۱۰ کلوز تست و درک مطلب سطح‌بندی شده بر اساس کنکور های جدید
تست‌های ۱۰۰ پلاس برای دانش آموزان قوی و مدارس خاص
آموزش کاربردی مهارت‌ها و تکنیک‌های حل سریع تست‌های ریدینگ
آزمون‌های درس به درس و جامع بر اساس کنکورهای اخیر در انتهای هر درس
تحلیل و بررسی تست‌های ۱۰ سال گذشته‌ی کنکور در قالب آزمون با انطباق با کتاب‌های جدید

نویسنده مجتبی محمودی, حمید رضا نوربخش
موضوع انگلیسی
انتشارات مهروماه
پایه جامع
رشته ریاضی،تجربی،انسانی
قطع رحلی
وزن 1000 گرم
شابک 9786003174030
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)