تغییرات منابع کنکور 1400

تغییرات منابع کنکور 1400

تغییرات منابع کنکور در سال تحصیلی 1400_1401
https://venedikbook.com/educational-articles/textbook-changes

تغییرات منابع کنکور 1400 یکی از سوالات اصلی داوطلبان کنکور امسال است.

تغییرات منابع کنکور 1400 یکی از سوالات اصلی داوطلبان کنکور امسال است. هر ساله در چاپ جدید کتاب های درسی تغییراتی اعمال می شود. برای شروع برنامه ریزی و مطالعه برای کنکور 1400 ابتدا باید از تغییرات کتاب های کنکور 1400 مطلع شوید. در این مقاله برای هر سه رشته تجربی ، ریاضی و انسانی این تغییرات را بررسی می کنیم.

 

تغییرات منابع کنکور 1400

در سال های اخیر به دفعات شاهد تغییرات کتاب های درسی بوده‌ ایم. از تغییر نظام قدیم به جدید گرفته تا حتی تغییرات کتاب ها در نظام جدید. ملاک طراحی سوالات کنکور از کتاب های دانش‌ آموزان سال آخر است.

برای مثال در کنکور 1400 سوالات از کتابهای درسی دهم چاپ 97 ، یازدهم چاپ 98 و دوازدهم چاپ 99 طراحی می شود.

اگر دانش آموز پایه دوازدهم هستید و کنکور 1400 ، کنکور اول شما می باشد ، کافی است طبق نیاز خود کتاب های کمک آموزشی چاپ جدید را تهیه کنید. اما اگر فارغ التحصیل هستید و قصد دارید دوباره در کنکور شرکت کنید ، نیاز نیست تمام منابع چاپ جدید را مجدد تهیه کنید.

تغییرات کتاب های درسی کنکور 1400 در بیشتر درس ها جزئی است. یک راه ساده دانلود فایل pdf کتاب های درسی چاپ جدید از سایت پایگاه کتاب های درسی به آدرس www.chap.sch.ir است. تنها در بعضی از دروس که تغییرات زیاد است و یک سری مفاهیم اضافه یا کم شده است کتابهای درسی و کمک آموزشی جدید تهیه کنید. برای جلوگیری از خرید منابع زیاد و پر هزینه ، بهتر است که کتابهای جامع کنکوری را تهیه کنید.

 

تغییرات منابع عمومی کنکور 1400

کتابهای فارسی دهم و یازدهم نسبت به چاپ سال قبل خودشان (یعنی به ترتیب سال 96 و 97) تغییرات زیادی داشته اند. این تغییرات بیشتر در متن و اشعار کتاب مشاهده می شود. بنابراین در بین مباحث مختلف فارسی در کنکور ، بیشتر روی مبحث لغات اثر می گذارد. کتاب فارسی دوازدهم به نسبت چاپ سال قبلش در چند بیت شعر و تعدادی لغت در واژه نامه تغییر کرده است.

تغییرات کتاب فارسی دوازدهم چاپ 99 : بررسی مبحث “حذف و انواع آن” در صفحه 15 ، جایگزینی 2 بیت جدید در صفحات 28 و 127 ، تغییر در معنی واژگان “عطا” ، “حسب” و “اندیشه” و اضافه شدن کلمه “دارملک” در معنی واژگان انتهای کتاب.

کتاب های عربی هر سه سال نسبت به چاپ سال قبل خود ، تغییرات بسیار کمی داشته اند. این تغییرات در حد مثال هایی است که در کتاب زده شده است. بنابراین در اصل موضوع و مفهوم درس تغییری مشاهده نمیشود و نیاز به تهیه کتاب جدید نیست.

تغییرات کتاب عربی دوازدهم چاپ 99 : تغییر پاورقی صفحات 15 و 31 ، تصحیح کلمه “الیها” به “الیه” در صفحه 19 و تغییر 2 مثال در صفحه 31.

درس دینی درسی کاملا حفظی و وابسته به متن کتاب درسی است. در چاپ جدید هر سه سال این درس ، نسبت به سال قبل ، تغییر کمی مشاهده می شود. در صورت امکان کتاب های جدید دینی را تهیه کنید تا این تغییرات را پیدا کنید. برای تست زدن هم داشتن یک منبع جامع کافی است.

تغییرات کتاب دینی دوازدهم چاپ 99 : در صفحات 52 ، 55 ، 56 ، 58 ، 65 ، 72 ، 73 ، 84 ، 85 ، 103 و 127 تغییراتی و حذفیاتی در متن درس و آیات صورت گرفته است. بخش برداشت از آخر درس دهم هم حذف شده است. این تغییرات را با تهیه کتاب جدید و تطبیق با کتاب قبلی خود می توانید مشاهده کنید.

عنوان درس

  تغییرات کتاب های درسی کنکور 1400

فارسی

  کتاب های دهم و یازدهم تغییرات داشته است. تغییرات کتاب دوازدهم بسیار کم است. با اعمال تغییرات در کتاب های خود می توانید همچنان از چاپ سال قبل استفاده کنید. در صورت امکان یک کتاب جامع چاپ جدید تهیه کنید.

عربی

  کتاب های هر سه سال تغییرات بسیار جزئی در حد مثال ها داشته است. نیازی به عوض کردن منابع نیست چون مفاهیم و مطالب ثابت مانده است.

دین و زندگی

  کتاب های هر سه سال درس دین و زندگی تغییراتی در متن و آیات داشته است. از آن جایی که تست های خط به خط و مطالب حفظی در این درس سهم بیشتری دارد ، بهتر است چاپ جدید یک منبع تست جامع را تهیه کنید.

زبان انگلیسی

  کتاب های هر سه سال درس  زبان انگلیسی بدون تغییر مانده اند و نیازی به تغییر کتاب های درسی و منابع کمک آموزشی ندارید.

درس زبان کمترین نقش را در تغییرات منابع کنکور 1400 داشته است. می توانید با خیال راحت از کتابها و منابع کمک آموزشی سال قبل خود برای کنکور 1400 نیز استفاده کنید.

 

 

تغییرات منابع کنکور 1400 تجربی

تغییر واژگان و به کار بردن معادل‌ های فارسی به جای کلمات قبلی ، همچنان در چاپ جدید کتاب های زیست شناسی دیده می شود. در سال های دهم و دوازدهم تغییرات جزئی دیده می‌ شود که با مقایسه ، می توانید آنها را در کتاب قبلی خود وارد کنید. در سال یازدهم تغییرات زیاد بوده و بهتر است کتاب چاپ جدید را تهیه کنید. برای تست زدن هم میتوانید برای سال یازدهم کتاب کمک آموزشی چاپ جدید تهیه کنید و یا صبر کنید برای آخرین چاپ یک کتاب جامع.

تغییرات کتاب زیست دوازدهم چاپ 99 : جایگزینی کلمات “فامینه” ( صفحه 11) ، “پادزیست” (صفحه 13) ، “شکل های متفاوت” (صفحه 17) ، “توالی آمینو اسید” (صفحه 49) ، “دگره” (صفحه 55) ، “رناتن” (صفحه 67) ، “نرم آکنه” (صفحه 78) ، “واکوئل” (صفحه 88) و “ریز جاندار” (صفحه 92). حذف “رشته آمینو اسید ( صفحه 15) و توضیح ژنگان شناسی (صفحه 59). اصلاح توضیحات زیر شکل صفحات 13 و 105.

در درس ریاضی تجربی خوشبختانه تغییری نداشته ایم. می توانید از کتابها و منابع کمک آموزشی کنکور 99 و حتی 98 هم استفاده کنید.

درس فیزیک مانند ریاضی تغییری نداشته است و می ‌توانید از منابع قبلی استفاده کنید.

تغییرات کتاب های درسی شیمی در حد اصلاح است و ویرایش آزمایش ها بوده است. می توانید از منابع قبلی هم استفاده کنید ولی ترجیحا ویرایش جدید یک کتاب جامع کنکور را هم تهیه کنید.

در درس زمین شناسی هم تغییری اعمال نشده است و می توانید از کتاب سال قبل استفاده کنید.

عنوان درس

تغییرات کتاب های درسی کنکور 1400

زیست شناسی

کتاب های زیست شناسی سال دهم و دوازدهم تغییرات کمی در حد معادل سازی واژگان فارسی داشته اند و نیاز به تغییر منبع ندارند. اما کتاب زیست شناسی یازدهم تغییرات بیشتری پیدا کرده است و بهتر است کتاب جدید را تهیه کنید. برای تست زدن هم چاپ جدید یک کتاب کمک آموزشی سال یازدهم و یا یک کتاب جامع کافی است.

ریاضی

بدون تغییر. حتی می توانید از منابع کنکور 98 هم استفاده کنید!

فیزیک

کتاب های درس فیزیک هم بدون تغییر مانده اند و احتیاجی به تهیه کتاب های چاپ جدید نیست.

شیمی

در کتاب های هر سه سال درس شیمی تغییرات جزئی دیده میشود. بهتر است کتاب های درسی جدید را تهیه کنید.

زمین شناسی

بدون تغییر.

 

تغییرات منابع کنکور 1400 ریاضی

خوشبختانه در کتاب های تخصصی ریاضیات (ریاضی 1 ، حسابان 1 و 2 ، هندسه 1 و 2 ، ریاضیات گسسته  و آمار و احتمال) تغییرات فقط در حد اعداد و مثال ها هستند. مطلبی اضافه یا کم نشده است. بنابراین می توانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

در درس فیزیک متغییر مهمی صورت نگرفته است. استفاده از منابع پارسال همچنان هم مفید است.

شیمی رشته ریاضی مانند رشته تجربی است و همان اصلاحات جزئی در آن انجام شده است.

عنوان درس

تغییرات کتاب های درسی کنکور 1400

ریاضیات

تمام کتاب های ریاضیات رشته ریاضی بدون تغییر خاصی مانده اند و می توانید از همان کتاب های سال گذشته هم استفاده کنید.

فیزیک

بدون تغییر.

شیمی

کتاب های هر سه سال درس شیمی همانند رشته تجربی ، تغییراتی جزئی داشته اند.

 

تغییرات منابع کنکور 1400 انسانی

تغییرات منابع کنکور 1400 در رشته انسانی بیشتر است. در برخی دروس احتیاج به تهیه کتاب درسی و کمک آموزشی جدید است.

در درس فلسفه (هر سال یازدهم و هم دوازدهم) تغییراتی رخ داده است و بهتر است منابع جدید را تهیه کنید. ولی درس منطق همچنان بدون تغییر مانده است.

کتاب جامعه شناسی دوازدهم برخلاف دهم و یازدهم دچار تغییر شده است. می توانید کتاب درسی جدید را تهیه کنید و یا pdf و آن را از سایت پایگاه کتاب های درسی دانلود کنید.

کتاب روانشناسی بدون تغییر مانده است و احتیاجی به تهیه منابع جدید ندارید.

در تاریخ و جغرافیا تاریخ سال دوازدهم دچار تغییر شده است. تهیه کتاب تاریخ دوازدهم و تطبیق تغییرات آن کافی است.

دروس اقتصاد و ریاضی رشته انسانی هم بدون تغییر مانده اند است و می توانید از همان منابع سال قبل ، مجدد استفاده کنید.

و در نهایت در درس علوم و فنون ادبی فقط در سال دهم تغییراتی مشاهده می شود که آن هم خیلی محسوس نیست. در صورت امکان ویرایش جدید یک کتاب کمک آموزشی جامع را تهیه کنید.

عنوان درس

تغییرات کتاب های درسی کنکور 1400

فلسفه و منطق

درس منطق تغییری نداشته است. برخلاف آن ، کتاب های فلسفه (هم سال یازدهم و هم سال دوازدهم) تغییرات زیادی داشته اند و باید کتاب درسی و منبع کمک آموزشی خود را عوض کنید.

جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی سال دوازدهم تغییر کرده است و باید از روی کتاب جدید بخوانید.

روانشناسی

خوشبختانه تغییر نکرده است و نیازی نیست منابع خود را عوض کنید.

تاریخ و جغرافیا

همه کتاب های این دو درس بدون تغییر مانده اند به جز تاریخ سال دوازدهم. فقط کافی است چاپ جدید آن را تهیه کنید.

اقتصاد و ریاضی

مانند رشته های دیگر ، کتاب های ریاضی رشته انسانی و همینطور کتاب اقتصاد آن تغییری نکرده اند.

علوم و فنون ادبی

فقط کتاب سال دهم علوم و فنون ادبی تغییر کرده است و بهتر است چاپ جدید آن را تهیه کنید.

   

جمع بندی

در بیشتر در دروس هر سه رشته تجربی ، ریاضی و انسانی تغییراتی هر چند محسوس مشاهده می شود. تغییرات منابع کنکور 1400 مثل هر سال ، داوطلبان را در تهیه منابع دچار شک کرده است. بهترین کار این است که کتاب درسی چاپ جدید را تهیه کنید و یا حداقل فایل pdf آن را دانلود کنید. در تهیه کتاب ‌های کمک آموزشی افراط نکنید. در صورت نیاز ، یک کتاب جامع ویرایش جدید تهیه کنید کافی است.

منبع : دور خیز

 

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)